Oldtimermuseum Neumühle

Miag 1943 Holzgas  002

Miag 1943 Holzgas  002